Aestate Divider
Voor bultjes, wratjes en vlekjes

Hoe gaan curettage en shave?

De behandeling is geschikt voor allerlei goedaardige plekjes zoals ouderdomswratjes, bultjes rondom de ogen, virale wratjes, bolle moedervlekken, storende bolle fibroompjes, ruwe plekjes.

Geschikt voor mensen die geen bloedverdunners gebruiken. Gebruikt u wel bloedverdunners en heeft u geen pacemaker? Dan is behandeling met een hyfrecator geschikter voor u.

De ingreep wordt soms met een lokale verdoving uitgevoerd.

De plekjes worden gedesinfecteerd en vervolgens één voor één weg geschraapt of oppervlakkig weggesneden met een mesje. Hiermee wordt het plekje tot op huidniveau verwijderd.

Door de behandeling ontstaan oppervlakkige schaafwondjes. De plekjes worden afgedekt met een pleistertje. De wondjes zijn na 1-2 weken genezen.

Zes weken na de behandeling vindt een nacontrole plaats.

Het is een relatief simpele en weinig belastende behandeling. Er is een korte downtime. Littekentjes van de behandeling zijn zeer klein.

Plekjes kunnen na behandeling weer terugkomen. De dermatoloog zal dit met u bespreken. Pijn na behandeling duurt 1 a 2 dagen. Bij behandeling van plekken aan de onderbenen wordt het dragen van steunkousen aangeraden, wegens betere genezing.

Er kan een littekentje ontstaan. U moet altijd zelf afwegen of de winst van de ingreep opweegt tegen het ontstaan van een littekentje. Sommige mensen hebben van nature een aanleg voor het maken van dikke littekens. Indien dat bij u het geval is dan zal de dermatoloog terughoudend zijn, en misschien een proefbehandeling met u bespreken.

Er kunnen donkere of lichte plekjes na de behandeling ontstaan. Directe zonexpositie wordt afgeraden voor 6 weken.

Er bestaat kans op een nabloeding. Deze is vaak eenvoudig te stoppen door 10-15 minuten het plekje af te drukken.

Er bestaat kans op infectie. Een risico-inschatting wordt voorafgaande aan de ingreep gemaakt door de dermatoloog. Preventieve adviezen worden met u besproken.  Mochten zich bovenstaande complicaties voordoen dan kunt u altijd contact opnemen met Dr. Janssens.