Informatie bij uw afspraak

Aestate Divider

Het eerste consult

Bij het eerste consult wordt uw medische voorgeschiedenis besproken. Neemt u svp alle benodigde informatie mee betreffende uw huidige (voorgeschreven en zelfgekochte) medicatie, allergieën en voorgaande cosmetische behandelingen met injectables en operaties. Ook de datum van de laatste behandeling en ook welke middelen er zijn gebruikt. Daarna vindt dermatologisch onderzoek plaats.

Dermatologisch onderzoek

Voor de beoordeling van moedervlekken en huidkanker wordt altijd het gehele lichaam nagekeken. Bij constatering van verdachte huidafwijkingen (huidkanker) krijgt u advies wat de vervolgstap zou kunnen zijn.

Foto’s

Er wordt gebruik gemaakt van foto’s, die voor een goede follow-up en behandeling noodzakelijk zijn. Om plekjes in het gezicht beter zichtbaar te maken is het nodig om aangebrachte make-up te verwijderen. Om dit bij te werken kunt u eventueel make-up meenemen voor na de afspraak.

Er zal eventueel toestemming gevraagd worden om foto’s van behandelingsresultaten te publiceren op de website. Dit zal nooit zonder toestemming plaatsvinden.

Toestemmingsverklaring:

Alle behandelingen vinden plaats nadat u volledig toestemming heeft gegeven en goed geïnformeerd bent over het te verwachten resultaat, de mogelijke complicaties en risico’s.

Behandelingen

Kleine behandelingen kunnen op dezelfde dag als uw eerste consult uitgevoerd worden. Voor grotere ingrepen wordt een bedenktijd aangeraden en zal een andere dag ingepland worden. Na de meeste behandelingen wordt eenmalig een nacontrole aangeraden die kosteloos wordt ingeboekt.

Veiligheid en kwaliteit:

Dr Janssens heeft een selectie gemaakt van de beste behandelingen, waarbij zij vertrouwen heeft in het resultaat. Veiligheid staat voorop en de kans op complicaties bij de behandelingen is nihil.

In een aantal gevallen wordt eerst een proefbehandeling aangeraden, zodat het optreden van ongewenste bijeffecten beoordeeld kan worden.

Correspondentie:

Uw huisarts ontvangt correspondentie van uitgevoerde behandelingen, tenzij u aangeeft dit liever niet te willen.

Kosten:

Alle cosmetische behandelingen in de praktijk vallen buiten vergoeding van uw ziektekostenverzekering. Dit geldt niet voor voorgeschreven medicatie, tenzij vermeld.

Voor HIFU of ooglidcorrectie is de intake kosteloos.

Voor dermatologische consulten kunt u zowel met als zonder verwijzing een afspraak maken. Zonder verwijzing krijgt u geen vergoeding van uw verzekeraar en wordt zowel bij intake als bij vervolgconsulten een tarief in rekening gebracht.

Met een verwijsbrief komt u in aanmerking voor vergoeding van de passantentarieven. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw ziektekostenpolis en ligt gemiddeld op 75% (variatie van 50-100%).

Een afspraak annuleren

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar indien dit minder dan 24 uur tevoren wordt geannuleerd, zal deze volledig in rekening worden gebracht. Voor gemiste behandelingen geldt in dit geval een maximum van 350,- per gemiste behandeling.

Klachten over de behandeling:

Dr. Janssens doet haar uiterste best om tot bevredigende resultaten te komen, en uw tevredenheid is haar doel. Mocht u desondanks ontevreden zijn met uw behandeling dan is er altijd mogelijkheid tot een gesprek met Dr. Janssens. Uw klacht wordt altijd serieus genomen, omdat dit juist mogelijkheid biedt tot kwalitatieve verbeteringen.

De Geschillencommissie

Als patient bent u beschermd bij wet, de zgn, wkkgz (Wet kwalilteit en klachten gezondheidszorg). De wet ziet er op toe dat u indien u in gesprek met de behandelaar niet verder komt ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: https://erisietsmisgegaan.nl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Coronamaatregelen

In de praktijk en de wachtruimte worden alle hygiënemaatregelen genomen om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Tijdens behandeling is het houden van 1,5 meter afstand echter niet mogelijk.

Daarom zijn voor u de volgende adviezen van belang:

  • Draagt u een mondkapje bij binnenkomst.
  • Komt u 1 minuut voor uw afspraak pas de praktijk binnen.
  • Desinfecteert u direct bij binnenkomst uw handen.
  • Komt u in uw eentje naar de praktijk, tenzij u een persoonlijke begeleider nodig heeft of samen een afspraak heeft.

Komt u niet naar de praktijk indien:

  • u een positieve Covid-19 test heeft in de afgelopen 14 dagen.
  • u klachten heeft die kunnen duiden op Covid-19 infectie.
  • u in de afgelopen 10 dagen in contact bent geweest met iemand met aangetoonde Covid-19 infectie.
  • wanneer u in quarantaine moet.
  • Indien u in de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest met code oranje/rood

 

U kunt op de oprit van de kliniek gratis parkeren. In de straat geldt betaald parkeren à €1,05 per uur. Er is altijd plaats voor de deur.