Aestate Divider
Voor goedaardige plekjes of cosmetische ingrepen.

Hoe gaat een operatie?

Voor mensen die storende plekjes hebben en waarbij andere behandeltechnieken minder geschikt of gewenst zijn.

Voor mensen die een ooglidcorrectie, bovenlipcorrectie, of schaamlipcorrectie willen ondergaan en waarbij andere behandeltechnieken minder geschikt of gewenst zijn.

Wees terughoudend wanneer u in het verleden makkelijk dikke littekens maakte na eerdere ingrepen of ongevallen. En wees voorzichtig wanneer u bloedverdunners gebruikt, infectiegevoelig bent (bij suikerziekte, overgewicht, een onderliggende huidziekte, en verminderde weerstand) of bij allergie voor verdovingsvloeistof

Het plekje wordt verdoofd met een verdovingsprik.  De plek wordt gedesinfecteerd en steriel afgedekt. De huidafwijking of het stukje huid wordt weggesneden. Dit kan ook met een mesje of een biopteur zijn. Bij bloedingen worden de vaatjes dichtgeschroeid met een hyfrecator. Daarna wordt de huid gehecht. De niet-oplosbare draden worden na 1-2 weken weer verwijderd. De wond wordt steriel afgedekt met pleisters en drukverband. Het drukverband vermindert de kans op een nabloeding en mag na 24 uur verwijderd worden. Er vindt altijd nacontrole plaats.

De plek is na de behandeling volledig weg en de kans dat deze ooit terugkomt is klein. Bij ooglidcorrecties, schaamlipcorrecties en bovenlipcorrecties kan heel secuur bepaald worden hoeveel overtollige huid er weggehaald moet worden.

Op bepaalde gebieden van het lichaam kunnen littekens mooi verstopt worden. Dat is vaak in de natuurlijke plooien van het gelaat, zoals bij de oogleden, onder de neus, naast de neusvleugels, in de marionettenlijnen, langs de haargrens. Voor anderen is dan bijna niet zichtbaar dat u een operatie heeft ondergaan.

Het is altijd spannend om een operatie te ondergaan. Goede informatievoorziening en uitleg kunnen een groot deel van die angst wegnemen.

Er is enige hersteltijd nodig. Dat is afhankelijk van de grootte van de plek. Operaties in het gelaat, aan de handen en voeten zijn over het algemeen belastender dan elders op het lichaam.

Gaat u ervan uit dat u even niet kunt sporten, of andere zware lichamelijke activiteiten kunt uitoefenen. Ook moet u de plek tenminste 2 dagen drooghouden.

Er ontstaat altijd een littekentje na een operatie. U moet afwegen of de winst van de ingreep hiertegen opweegt.

Nabloeding, infectie of wondehiscentie (het openspringen vd wond) kunnen voorkomen na de operatie. Indien zich dit voordoet dient u contact op te nemen. Er zal na de ingreep altijd mondeling en schriftelijk advies gegeven worden wat de leefregels zijn in de komende dagen. Ook is er altijd een nacontrole. Mochten zich bovenstaande klachten voordoen voordat u een afspraak heeft dan kunt u altijd eerder contact zoeken. Dr. Janssens zal zo spoedig mogelijk een behandeling instellen of advies geven wat u zelf al kunt doen.

Meer informatie:

Huidziekten – kleine verrichtingen

Huidziekten – huidbiopt